Schade

Iedere verkeersdeelnemer kan schade krijgen aan de auto. Maar ook anderen, bijvoorbeeld kinderen, kunnen schade toebrengen aan uw auto. Wat moet er gebeuren om deze schade weer te herstellen?

Klik op elk van de stappen om meer informatie te lezen.


Als Bovag autoschade herstelbedrijf geven wij  garantie voor een periode van 4 jaar, alleen van toepassing op de herstelling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Lees hier alles over de BOVAG Garantie.

Op 12 april 2015 was Wennink te zien in het programma LifestyleXperience. Gilbert Wennink legde uit hoe het precies gaat met schade en verzekeringen.

Stap 1

Nadat uw schade heeft geconstateerd aan de auto vult u samen met de tegenpartij het Europees schadeformulier in. Wij kunnen u daarbij ook helpen. Let hierbij op de volgende zaken:

 • Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.
 • Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
 • Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
 • Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen.
 • Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, doe dit dan bij punt 14.
 • Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het mee oneens bent, moet u dit duidelijk aangeven. Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weegegeven worden.
 • Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.
  (tekst ontleend aan uitgave ‘Recht hebben en krijgen’)


Beide partijen moeten het formulier ondertekenen, controleer dit altijd!

Stap 2

Bekijk of u met het eigen voertuig nog kunt rijden, of laat de auto naar Wennink brengen door een autobergingsbedrijf.

Dit is in de meeste gevallen gratis en de politie (of wij) kunnen dit voor u regelen.

Stap 3

U kunt uw schade melden bij ons aan de balie of bij uw tussenpersoon of verzekeraar. Eventueel vullen we samen met u het schadeformulier in. Indien gewenst kunnen wij de schademelding voor u doen.

Wanneer u de melding door ons laat uitvoeren vergeet dan niet de volgende zaken mee te nemen:

 • Kenteken deel I en II
 • Groene Kaart / telefoonnummer tussenpersoon
 • Het beschadigde voertuig


Het belangrijkste is dat we uw naam en adresgegevens weten.

Stap 4

Samen met ons, onder het genot van een kop koffie, bekijken we de schade en gaan we het verdere traject bespreken.

Wat moet er worden gedaan, wat is het globale schadebedrag en wanneer is de auto weer klaar.

Ook de afwikkeling met de verzekering, bijvoorbeeld rechtstreekse betaling aan ons, en eventueel vervangend vervoer komen ter sprake.

Eventueel kunt u gebruik maken van één van onze leenauto’s zodat u meteen weer mobiel bent.

Vervolgens gaan we bezig met herstel van uw voertuig.

Stap 5

Nadat wij uw voertuig repepareerd en gereinigd hebben, nemen wij contact met u op en kunt u het voertuig weer ophalen.

Daarna nemen wij de verdere afhandeling met de verzekeraar voor onze rekening.